Første reseptfrie legemiddel mot urinveisinfeksjon