Forside

Svir det når du tisser?

Hvert år behandler én av ti kvinner urinveisinfeksjon/ukomplisert cystitt med antibiotika. Nå finnes et reseptfritt alternativ.

Les artikkelen

Cysticina®

(40 stk. drasjerte tabletter)
Dosering: 2 tabletter 2-3 ganger daglig

Cysticina® er et tradisjonelt plantebasert legemiddel som lindrer symptomer ved milde, tilbakevendende nedre urinveisinfeksjoner,  som svie ved vannlating og/eller hyppig vannlating hos kvinner.

Cysticina inneholder ekstrakter fra melbærblad, bjørkeblad og kjempegullris som virker sammen for å lindre symptomene.

Hva er en urinveisinfeksjon?

Symptomene på urinveisinfeksjon er gjenkjennbare blant kvinner flest:

 • hyppige og smertefulle vannlatninger
 • små mengder urin ved vannlating
 • svie eller varmefølelse etter vannlating

Så mye som 4 av 10 kvinner under 34 år har urinveisinfeksjon minst én gang i året(1). Blant kvinner i overgangsalderen har 1 av 20 urinveisinfeksjon en til to ganger i måneden. Infeksjonen er et plagsomt og ofte et tilbakevendende problem for mange kvinner.

I håp om at ubehaget skal gå over av seg selv, venter de fleste noen dager uten å gjøre noe med plagene(1).

Antibiotika er den vanligste behandlingen av urinveisinfeksjon. Frem til nå har det vært få reseptfrie alternativer tilgjengelig i apotek, men med Cysticina® kan det nå bli enklere å lindre symptomer ved infeksjonen.

1. Respons analyse, Omnibus 2020

Slik brukes Cysticina®

 • Cysticina® kan brukes ved første symptom på mild urinveisinfeksjon.
 • Virkningen av Cysticina® vil bedres dersom du drikker rikelig med væske.
  For å oppnå tilstrekkelig skylling av urinveiene skal du drikke mye væske (1–2 liter daglig).
 • Om ikke symptomene avtar etter 4 dager, eller forverres under bruk, bør lege eller kvalifisert helsepersonell kontaktes.
 • Cysticina® skal ikke brukes i mer enn 2 uker.

Advarsler/forsiktighetsregler

 • Rådfør deg med lege dersom feber, vannlatingsvansker, kramper eller blod i urinen oppstår ved bruk av dette legemidlet.
 • Melbærblader kan gi urinen en grønnaktig-brun farge.
 • Skal ikke brukes av barn og ungdom under 18 år.
 • På grunn av manglende erfaring skal gravide eller ammende kvinner ikke ta Cysticina®, men heller rådføre seg med lege.

Når skal du ikke bruke Cysticina

 • Dersom du er allergisk overfor melbærblader, bjørkeblader, kjempegullris, eller bjørkepollen, samt dersom du er allergisk overfor planter tilhørende familien Asteraceae (Compositae).
 • Dersom du har en tilstand hvor redusert væskeinntak er anbefalt, som hjerte- eller nyresykdom.

Andre legemidler og Cysticina

 • Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
 • Det er ikke anbefalt å ta dette legemidlet sammen med syntetiske diuretika (vanndrivende legemidler).

Brukes bare etter at alvorlige tilstander har blitt utelukket av en lege. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon. Les pakningsvedlegg før bruk. Basert på preparatomtale fra 28.10.2020. NO-CYST-2201-003.

Her får du kjøpt Cysticina®